Общи условия - Тапети по поръчка Fresh Wall Decor
Поръчай по телефона 0878525788 от понеделник до петък от 10:00ч до 18:00ч
Общи условия
Общи условия за ползване на сайта на www.freshwalldecor.com
Уеб сайтът www.freshwalldecor.com е собственост е фирма ЕЙЗА 2 ЕООД
Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между ЕЙЗА 2 ЕООД  (наричан по-долу freshwalldecor) като продавач от една страна и потребителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейна freshwalldecor.com  (наричан за краткост сайт), като купувач от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители, които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на freshwalldecor (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".
Интернет страницата www.freshwalldecor.com е част от ЕЙЗА 2 ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК/БУЛСТАТ: BG203344083

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Уведомяваме Ви, че ЕЙЗА 2 ЕООД не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил
и са станали известни на ЕЙЗА 2 ЕООД както и на поправка на тези лични данни.
Създавайки поръчка в сайта WWW.FRESHWALLDECOR.COM потребителите изрично се
съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от ЕЙЗА 2 ЕООД по електронен път при доставка на поръчанте продукти и при необходимост от помощ от служител на фирмата.

ПОРЪЧКА
В www.freshwalldecor.com можете да направите поръчка без да се регистрирате. 
С натискането на бутона "Поръчай", Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите Общи условия и политиката за обработка на лични данни.
От сайта www.freshwalldecor.com можете да поръчате  24 часа в денонощието, включително през почивните дни и официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, имате възможност да прегледате избраните от Вас продукти както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. Ще бъдете уведомени чрез имейл за потвърждаването и изпращането на Вашата поръчка.

Правилно попълнената и изпратена чрез www.freshwalldecor.com или телефонно обаждане поръчка е обвързващо предложение за сключване на договор за продажба от разстояние с продаващата страна, при което купувачът е обвързан от период на 21 дни от изпращането на поръчката да сключи договор с продаващата страна.

Самият договор за продажба е изготвен от продаващата страна и се смята за актуален след като продаващата страна изпрати стоката на получателя.

Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се между интернет магазина и потребителите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от момента отправянето на предложението до сключването на договора, както и за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Потребителят има право да анулира поръчката, т.е. да се откаже от предложението си за сключване на договор за покупка, без да дължи каквито и да е било неустойки, до момента на изпращане на стоката. Потребителят се задължава да уведоми продавача за този факт посредством имейл или по телефона.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които потребителят е заявил, плюс цената за доставка и евентуално цената за застраховка на пратката. Всички цени са крайни и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Цените са посочени в левове. Към всяка поръчка се прилага фискален бон или фактура.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Начини на плащане:
1. С наложен платеж при получаването на поръчката. 
2. По банков път преди доставката.
Ако желаете да платите по банков път, след потвърждението на поръчката Ви ще получите проформа фактура за плащането.
Или да преведете с номера на поръчката си на титуляр:
Ейза 2 ЕООД
BIC: IABGBGSF
IBAN: BG80IABG70951000443401 (BGN)
Като Основание за превода посочете номер на поръчката.


ДОСТАВКА
При поръчка от сайта www.freshwalldecor.com доставката се извършва само натериторията на България. Доставката се извършва в от 1 до 3 работни дни и използваме куриерските услуги на фирми СПИДИ.

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ:
Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 33-36 от настоящите Общи условия за стоки, чиято цена се определя на база на кв.м. Поради тази причина при всяка поръчка по размер, или персонализация на клиента, същите следва да бъдат изработени съобразно индивидуалните изисквания на Потребителя. Такива стоки се наричат индивидуално отпечатани фототапети. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП потребителят не може да упражни право на отказ за стоките, изработени по индивидуална поръчка на Потребителя. Тези стоки са поръчани от потребителя в интернет сайта и същите не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител.

В случай, че продуктът е бил употребяван, не може да се извърши отказ от сключен договор.

В случай, че върнатият продукт е непълен, увреден или видимо използван, продавачът има право да изисква компенсация за възникналите вреди.

За целите прилагане на правото за отказ от сключен договор, купувачът следва да уведоми за отказа от сключен договор продавача по електронната поща на адрес:orders@freshwalldecor.com
РЕКЛАМАЦИЯ
Законоустановеният срок за разглеждане на рекламация е 30 дни, след датата на заявяването ѝ.

Преди да изпратите рекламацията, моля свържете се с нас за повече информация на телефон +359 878 525 788

В пратката приложете описание на причината за рекламацията и копие от фактурата за закупената стока или информация за Вас, с която да идентифицираме Вашата покупка (най-често това е име, на което сме изпратили поръчката или въведен телефонен номер). Mоля, посочете номера на банковата сметка по която желаете да Ви бъде възстановена сумата по върнатия продукт, в случай, че Вашата рекламация бъде призната.

Ако рекламацията е призната, Вашите транспортни разходи по връщането на продукта ще бъдат възстановени.

Не изпращайте стоките с транспортни компании, които ще изискват от нас наложен платеж. В такъв случай пратката няма да бъде приета.

За рекламации може да пишете и на orders@freshwalldecor.com

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ
За всякакви въпроси, неуредени в настоящите Общи условия и допълнителни запитвания може да се свържете с наш служител на посочения имейл/телефон за връзка.

Въпреки, че не го очакваме, в случай на възникнал спор можете като потребител да се обърнете към орган за алтернативно решаване на спорове, който орган за Република България е Комисията за защита на потребителите, https://kzp.bg/ Спорът може да се решава и онлайн.